Navigacija

TV Rača

Pružalac kablovske, satelitske i IPTV medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) TV Rača
Naziv pružaoca medijske usluge Saša Miljojković pr proizvodnja i distribucija televizijskog programa KTV STUDIO Rača, Rača
Broj dozvole K31-1
Datum 10. oktobar 2019.
Matični broj 60592055
PIB 104898125
Sedište i adresa pravnog lica Karađorđeva 50, Rača
Telefon 063/809-1321
Faks 034/751-275
Elektronska pošta tvraca@gmail.com
Veb sajt -
Ovlašćeno lice za zastupanje Saša Miljojković
Glavni i odgovorni urednik Saša Miljojković
Vlasnička struktura PMU 1.Saša Miljojković-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-kabal, satelit i IPTV
Period važenja 21. oktobar 2011. — 21. oktobar 2027.
Back to top