Navigacija

TV Banat

Pružalac kablovske, satelitske i IPTV medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) TV Banat
Naziv pružaoca medijske usluge TV BANAT društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju i emitovanje radio i televizijskog programa, Vršac
Broj dozvole K62-6
Datum 15. januar 2021.
Matični broj 08674086
PIB 102084437
Sedište i adresa pravnog lica Goranska bb, Vršac
Telefon 065/328-5871
Elektronska pošta info@tvbanat.com
Veb sajt www.tvbanat.com
Ovlašćeno lice za zastupanje Bojana Radenović
Glavni i odgovorni urednik Bojana Radenović
Vlasnička struktura PMU 1.Celanova Capital d.o.o., Vršac-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-kabal, satelit i IPTV
Period važenja 7. decembar 2011. — 7. decembar 2027.
Back to top