Navigacija

RTV GEM

Pružalac kablovske, satelitske i IPTV medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) RTV GEM
Naziv pružaoca medijske usluge Društvo za proizvodnju, promet i usluge GMC TRADE d.o.o. Lazarevac
Broj dozvole K69-1
Datum 28. novembar 2019.
Matični broj 07812248
PIB 101131505
Sedište i adresa pravnog lica Dimitrija Tucovića 1, Lazarevac
Telefon 011/812-8609, 064/326-6928
Faks 011/812-8609
Elektronska pošta office@gemrtv.rs
Veb sajt www.gemtv.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Selma Cvijović
Glavni i odgovorni urednik Selma Cvijović
Vlasnička struktura PMU 1.Gordana Cvijović-0,46% 2.Mikailo Cvijović-99,539%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-kabal, satelit i IPTV
Period važenja 7. decembar 2011. — 7. decembar 2027.
Back to top