Navigacija

TV K9

Pružalac kablovske, satelitske i IPTV medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) TV K9
Naziv pružaoca medijske usluge KANAL 9 d.o.o. za marketing, radio i televiziju, Novi Sad
Broj dozvole K72-1
Datum 28. novembar 2019.
Matični broj 08695482
PIB 101642499
Sedište i adresa pravnog lica Dimitrija Bugarskog 12a, Novi Sad
Telefon 021/522-733
Faks 021/523-877
Elektronska pošta kanal9tv.com@gmail.com
Veb sajt www.kanal9tv.com
Ovlašćeno lice za zastupanje Maja Pavlović
Glavni i odgovorni urednik Saša Pavlović
Vlasnička struktura PMU 1.Maja Pavlović-50% 2.Saša Pavlović-50%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-kabal, satelit i IPTV
Period važenja 7. decembar 2011. — 7. decembar 2027.
Back to top