Navigacija

Sremska TV

Pružalac kablovske, satelitske i IPTV medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Sremska TV
Naziv pružaoca medijske usluge SREMSKA TELEVIZIJA d.o.o., Šid
Broj dozvole K84-3
Datum 13. april 2021.
Matični broj 08738904
PIB 10092848
Sedište i adresa pravnog lica Zlatka Šnajdera 2, Šid
Telefon 022/715-111
Faks 022/716-224
Elektronska pošta sremskatv@yahoo.com
Veb sajt www.sremska.tv
Ovlašćeno lice za zastupanje Aleksandra Krčmar
Glavni i odgovorni urednik Danijela Romandić
Vlasnička struktura PMU 1.Aleksandar Vinčić-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-kabal, satelit i IPTV
Period važenja 7. decembar 2011. — 7. decembar 2027.
Back to top