Navigacija

RTV Fortuna

Pružalac kablovske, satelitske i IPTV medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) RTV Fortuna
Naziv pružaoca medijske usluge Preduzeće za radio i televizijske aktivnosti STV KA-54 d.o.o. Sombor
Broj dozvole K100-1
Datum 19. februar 2020.
Matični broj 06692516
PIB 100058840
Sedište i adresa pravnog lica Kralja Petra I 18, Sombor
Telefon 025/413-980, 063/224-541
Faks 025/412-454
Elektronska pošta tvk54@ptt.rs
Veb sajt www.rtvfortuna.com
Ovlašćeno lice za zastupanje Zdenko Parčetić
Glavni i odgovorni urednik Milisav Dučić
Vlasnička struktura PMU 1.Zorica Dučić-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-kabal, satelit i IPTV
Period važenja 16. mart 2012. — 16. mart 2028.
Back to top