Navigacija

TV Pačir

Pružalac kablovske, satelitske i IPTV medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) TV Pačir
Naziv pružaoca medijske usluge Udruženje za regionalnu komunikaciju URKO, Pačir
Broj dozvole K102-1
Datum 21. maj 2020.
Matični broj 08691312
PIB 101448524
Sedište i adresa pravnog lica Lenjinova 33, Pačir
Telefon 024/474-4038, 065/961-6830
Elektronska pošta tvpacir@stcable.net
Ovlašćeno lice za zastupanje Endre Husak
Glavni i odgovorni urednik Endre Husak
Vlasnička struktura PMU 1. Endre Husak 2. Antal Sabolčki 3. Joso Evetović
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-kabal, satelit i IPTV
Period važenja 4. april 2012. — 4. april 2028.
Back to top