Navigacija

Film Klub

Pružalac kablovske, satelitske i IPTV medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Film Klub
Naziv pružaoca medijske usluge FILM KLUB d.o.o., Beograd
Broj dozvole K105-3
Datum 10. jun 2020.
Matični broj 21122955
PIB 109076206
Sedište i adresa pravnog lica Grčića Milenka 3, Beograd
Telefon 011/380-6066
Faks 011/380-6166
Elektronska pošta teodora@filmklub.com
Veb sajt www.filmklub.com
Ovlašćeno lice za zastupanje Teodora Riznić
Glavni i odgovorni urednik Svetlana Luković
Vlasnička struktura PMU 1.Teodora Riznić-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Specijalizovane medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-kabal, satelit i IPTV
Period važenja 13. jun 2012. — 13. jun 2028.
Back to top