Navigacija

Balkan klub TV btv.rs

Pružalac kablovske, satelitske i IPTV medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Balkan klub TV btv.rs
Naziv pružaoca medijske usluge Društvo za proizvodnju tv programa marketing i izdavačku delatnost SVE NA DLANU d.o.o. Čačak
Broj dozvole K139-3
Datum 2. novembar 2020.
Matični broj 21117242
PIB 109043308
Sedište i adresa pravnog lica Železnička bb, Čačak
Telefon 063/810-2300
Faks 032/327-357
Elektronska pošta sve.nadlanu@yahoo.com
Veb sajt www.btv.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Miloljub Petrović
Glavni i odgovorni urednik Boban Mitić
Vlasnička struktura PMU 1.Nenad Nikolić-50% 2.Drago Jauković-50%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-kabal, satelit i IPTV
Period važenja 5. novembar 2012. — 5. novembar 2028.
Back to top