Navigacija

Art kanal

Pružalac kablovske, satelitske i IPTV medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Art kanal
Naziv pružaoca medijske usluge ART MARKETING TV d.o.o. Beograd
Broj dozvole K145
Datum 21. februar 2013.
Matični broj 20775068
PIB 107287230
Sedište i adresa pravnog lica Mike Alasa 44, Beograd
Telefon 011/369-1599
Faks 011/369-2262
Elektronska pošta artkanaltv@gmail.com
Veb sajt www.arttv.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Slađana Pojić
Glavni i odgovorni urednik Mileva Miajtović
Vlasnička struktura PMU 1.Slađana Pojić-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Specijalizovane medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-kabal, satelit i IPTV
Period važenja 21. februar 2013. — 21. februar 2021.
Datum brisanja dozvole 29. decembar 2016.
Back to top