Navigacija

TV Protokol K-1

Pružalac kablovske, satelitske i IPTV medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) TV Protokol K-1
Naziv pružaoca medijske usluge PROTOKOL K-1 d.o.o. Leskovac
Broj dozvole K151
Datum 25. mart 2013.
Matični broj 20389702
PIB 105589695
Sedište i adresa pravnog lica Radanska 66, Leskovac
Telefon 016/216-792
Faks 016/215-502
Elektronska pošta tamarak-1@live.com
Ovlašćeno lice za zastupanje Dejan Živković
Glavni i odgovorni urednik Dejan Živković
Vlasnička struktura PMU 1.Dejan Živković-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-kabal, satelit i IPTV
Period važenja 25. mart 2013. — 25. mart 2021.
Datum brisanja dozvole 26. mart 2021.
Back to top