Navigacija

TV Studio

Pružalac kablovske, satelitske i IPTV medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) TV Studio
Naziv pružaoca medijske usluge Preduzueće za spoljnu i unutrašnju trgovinu na veliko i malo, eksport-import, marketing i komisione usluge, ugostiteljstvo, saobraćaj i turizam STUDIO d.o.o. Leskovac
Broj dozvole K177-41
Datum 30. mart 2021.
Matični broj 061123783
PIB 100412854
Sedište i adresa pravnog lica Milana Toplice 10, Leskovac
Telefon 016/242-600, 016/235-841
Faks 016/242-600
Elektronska pošta studiomt.tv@gmail.com
Ovlašćeno lice za zastupanje Olivera Cvetković
Glavni i odgovorni urednik Olivera Cvetković
Vlasnička struktura PMU 1.Dragan Cvetković-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-kabal, satelit i IPTV
Period važenja 7. maj 2013. — 7. maj 2029.
Back to top