Navigacija

TV Kragujevac

Pružalac kablovske, satelitske i IPTV medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) TV Kragujevac
Naziv pružaoca medijske usluge Privredno društvo RADIO-TELEVIZIJA KRAGUJEVAC d.o.o., Kragujevac
Broj dozvole K186-4
Datum 30. mart 2022.
Matični broj 06875793
PIB 101578513
Sedište i adresa pravnog lica Branka Radičevića 9, Kragujevac
Telefon 034/209-826
Faks 034/209-826
Elektronska pošta rtkposta@rtk.co.rs
Veb sajt www.rtk.co.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Jelena Vuković
Glavni i odgovorni urednik Nina Bajić
Vlasnička struktura PMU 1.Skupština grada Kragujevca-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-kabal, satelit i IPTV
Period važenja 1. april 2014. — 1. april 2030.
Back to top