Navigacija

Agro TV

Pružalac kablovske, satelitske i IPTV medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Agro TV
Naziv pružaoca medijske usluge R MEDIA GROUP d.o.o. Beograd
Broj dozvole K209-4
Datum 23. januar 2018.
Matični broj 21181234
PIB 109431617
Sedište i adresa pravnog lica Francuska 16, stan 1, Beograd
Telefon 011/406-6087
Elektronska pošta office@agrotv.net
Veb sajt www.agrotv.net
Ovlašćeno lice za zastupanje Dragana Vidaković
Glavni i odgovorni urednik Milorad Milovanović
Vlasnička struktura PMU 1.Mina Karadžić-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Specijalizovane medijske usluge
muzički program
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-kabal, satelit i IPTV
Period važenja 28. septembar 2015. — 28. septembar 2023.
Datum brisanja dozvole 1. avgust 2019.
Back to top