Navigacija

Moba

Pružalac kablovske, satelitske i IPTV medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Moba
Naziv pružaoca medijske usluge Privredno društvo ORIGINAL FILM d.o.o. Beograd-Savski venac
Broj dozvole K213-4
Datum 28. februar 2023.
Matični broj 21053252
PIB 108714993
Sedište i adresa pravnog lica Koče Popovića 9, Beograd
Telefon 064/807-5700
Elektronska pošta originalfilmdoo@gmail.com
Veb sajt www.muzzik.tv
Ovlašćeno lice za zastupanje Sunčica Mandić
Glavni i odgovorni urednik Sunčica Mandić
Vlasnička struktura PMU 1.Sunčica Mandić-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-kabal, satelit i IPTV
Period važenja 28. septembar 2015. — 28. septembar 2023.
Datum brisanja dozvole 29. septembar 2023.
Back to top