Navigacija

Televizija Kula

Pružalac kablovske, satelitske i IPTV medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Televizija Kula
Naziv pružaoca medijske usluge Društvo sa ograničenom odgovornošću INFORMATIVNO PROPAGANDNI CENTAR KULA, Kula
Broj dozvole K225-5
Datum 24. maj 2023.
Matični broj 08138117
PIB 100262895
Sedište i adresa pravnog lica Maksima Gorkog 1, Kula
Telefon 065/822-4444
Faks 025/722-908
Elektronska pošta ipckula@gmail.com
Veb sajt www.q-media.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Milanka Popović
Glavni i odgovorni urednik Milanka Popović
Vlasnička struktura PMU 1.Milanka Popović-96,46% 2.Mali akcionari-3,54%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-kabal, satelit i IPTV
Period važenja 16. mart 2016. — 16. mart 2024.
Back to top