Navigacija

Kitchen TV

Pružalac kablovske, satelitske i IPTV medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Kitchen TV
Naziv pružaoca medijske usluge Privredno društvo za marketing video produkciju i usluge KITCHEN TV d.o.o. Beograd-Stari Grad
Broj dozvole K232-5
Datum 11. april 2024.
Matični broj 21164178
PIB 109337427
Sedište i adresa pravnog lica Makedonska 5/11, Beograd (adresa za prijem pošte Francuska 16, Beograd)
Telefon 063/209-060
Faks 011/724-3714
Elektronska pošta advance@sbb.rs
Veb sajt www.kitchentv.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Siniša Đokić
Glavni i odgovorni urednik Dejan Protić
Vlasnička struktura PMU 1. Siniša Đokić-80% 2. Kosanka Ostojić-15% 3.Vladimir Milanović-5%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Specijalizovane medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-kabal, satelit i IPTV
Period važenja 11. april 2016. — 11. april 2032.
Back to top