Navigacija

TV Enter

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) TV Enter
Naziv pružaoca medijske usluge Enter Game Group d.o.o. Beograd
Broj dozvole 13/2006-2
Datum 26. novembar 2010.
Matični broj 17372343
Sedište i adresa pravnog lica Omladinskih brigada 1, Novi Beograd
Ovlašćeno lice za zastupanje Teodora Riznić
Glavni i odgovorni urednik Dragana Todorović
Vlasnička struktura PMU 1.Dienter doo, Beograd-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Region Grada Beograda-radiodifuzna oblast 4, B6-Beograd
Period važenja 20. novembar 2006. — 20. novembar 2014.
Datum brisanja dozvole 7. oktobar 2011.
Back to top