Navigacija

TV SOS Kanal

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) TV SOS Kanal
Naziv pružaoca medijske usluge Društvo za medijsku, izdavačku, propagandnu delatnost i marketing SOS KANAL društvo sa ograničenom odgovornošću, Beograd
Broj dozvole 14/2006-1
Datum 19. februar 2008.
Matični broj 17153889
Sedište i adresa pravnog lica Ljutice Bogdana 1a, Beograd
Ovlašćeno lice za zastupanje Dragiša Kovačević
Glavni i odgovorni urednik Dragiša Kovačević
Vlasnička struktura PMU 1.Dragiša Kovačević-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Specijalizovane medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Region Grada Beograda-radiodifuzna oblast 4, B4- Novi Beograd
Period važenja 20. novembar 2006. — 20. novembar 2014.
Datum brisanja dozvole 26. maj 2009.
Back to top