Navigacija

Mip radio

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Mip radio
Naziv pružaoca medijske usluge MIPOS preduzeće za trgovinu usluge i posredovanje d.o.o. Beograd
Broj dozvole 22/2006-3
Datum 30. mart 2010.
Matični broj 07809395
Sedište i adresa pravnog lica Humska 1, Beograd
Ovlašćeno lice za zastupanje Zoran Đorđević
Glavni i odgovorni urednik Žarko Obradović
Vlasnička struktura PMU 1.Union Market LTD, Devičanska Ostva-49% 2.Slobodan Jovanović-11% 3.Dragoslav Rašinac-10% 4.Zoran Krivokapić-10% 5.Slobodan Jelić-10% 6.Dragiša Vučinić-10%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Region Grada Beograda-radiodifuzna oblast 4, Bgr 2-Beograd
Period važenja 20. novembar 2006. — 20. novembar 2014.
Datum brisanja dozvole 21. jul 2012.
Back to top