Navigacija

City radio

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) City radio
Naziv pružaoca medijske usluge Preduzeće za telekomunikacije CITY d.o.o. Beograd
Broj dozvole 29/2006-1
Datum 25. januar 2008.
Matični broj 17155687
Sedište i adresa pravnog lica Majke Jevrosime 15, Beograd
Ovlašćeno lice za zastupanje Vladimir Terzić
Glavni i odgovorni urednik Vladimir Terzić
Vlasnička struktura PMU 1.Vladimir Terzić-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Region grada Beograda-radiodifuzna oblast 4-Bgr 14/Beograd
Period važenja 20. novembar 2006. — 20. novembar 2014.
Datum brisanja dozvole 28. oktobar 2011.
Back to top