Navigacija

TV Čačak

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) TV Čačak
Naziv pružaoca medijske usluge Akcionarsko društvo TV ČAČAK, Čačak
Broj dozvole 47/2008-2
Datum 19. jul 2010.
Matični broj 20145714
Sedište i adresa pravnog lica Župana Stracimira 35/2, Čačak
Ovlašćeno lice za zastupanje Svetlana Bojović
Glavni i odgovorni urednik Svetlana Kojanović
Vlasnička struktura PMU 1.Akcijski kapital-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Područje regiona-R 16/Kraljevo, Čačak, Požega, Gornji Milanovac, Arilje, Sevojno, Ivanjica, Kosjerić
Period važenja 17. decembar 2007. — 17. decembar 2015.
Datum brisanja dozvole 2. avgust 2012.
Back to top