Navigacija

TV Jesenjin

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) TV Jesenjin
Naziv pružaoca medijske usluge FIJENS d.o.o. Novi Sad
Broj dozvole 55/2007
Datum 10. decembar 2015.
Matični broj 08747580
Sedište i adresa pravnog lica Ticanova 2, Novi Sad
Ovlašćeno lice za zastupanje Zoran Ćirić
Glavni i odgovorni urednik Zoran Ćirić
Vlasnička struktura PMU 1.Zoran Ćirić-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Područje regiona-R 7/Novi Sad, Kula, Ada, Sombor
Period važenja 17. decembar 2007. — 17. decembar 2015.
Datum brisanja dozvole 1. jun 2009.
Back to top