Navigacija

TV Ljubovija

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) TV Ljubovija
Naziv pružaoca medijske usluge Preduzeće za radio i televizijske aktivnosti i usluge EMINENT d.o.o. Ljubovija
Broj dozvole 128/2008
Datum 7. mart 2008.
Matični broj 20184698
Sedište i adresa pravnog lica Radnička bb, Ljubovija
Ovlašćeno lice za zastupanje Zoran Protić
Glavni i odgovorni urednik Zoran Protić
Vlasnička struktura PMU 1.Zoran Protić-50% 2.Dragana Protić-50%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-L 111/Ljubovija
Period važenja 7. mart 2008. — 7. mart 2016.
Datum brisanja dozvole 1. jul 2009.
Back to top