Navigacija

TV Panovizija

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) TV Panovizija
Naziv pružaoca medijske usluge PANOVIZIJA d.o.o. Vršac
Broj dozvole 135/2008-1
Datum 28. novembar 2008.
Matični broj 20090049
Sedište i adresa pravnog lica Dvorska 15, Vršac
Ovlašćeno lice za zastupanje Branislav Lazin
Glavni i odgovorni urednik Branislav Lazin
Vlasnička struktura PMU 1.Branislav Lazin-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-L 131/Vršac
Period važenja 7. mart 2008. — 7. mart 2016.
Datum brisanja dozvole 10. novembar 2009.
Back to top