Navigacija

TV NS Plus

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) TV NS Plus
Naziv pružaoca medijske usluge MEDIA NS d.o.o. za turizam, usluge i trgovinu, Novi Sad
Broj dozvole 137/2008-3
Datum 26. novembar 2010.
Matični broj 08813701
Sedište i adresa pravnog lica Izvidnička 5a, Novi Sad
Ovlašćeno lice za zastupanje Tatjana Popović
Glavni i odgovorni urednik Boško Negovanović
Vlasnička struktura PMU 1.Tatjana Popović-50% 2.Goran Dević-50%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-L 140/Novi Sad
Period važenja 7. mart 2008. — 7. mart 2016.
Datum brisanja dozvole 15. decembar 2009.
Back to top