Navigacija

TV Beseda

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) TV Beseda
Naziv pružaoca medijske usluge Eparhija bačka Srpske pravolsavne crkve, Novi Sad
Broj dozvole 139/2008-1
Datum 19. jul 2010.
Matični broj 08692661
Sedište i adresa pravnog lica Gimnazijska 2, Novi Sad
Ovlašćeno lice za zastupanje Prezviter Aleksandar Popović
Glavni i odgovorni urednik Prezviter Aleksandar Popović
Vlasnička struktura PMU 1.Srpska pravoslava crkva-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Specijalizovane medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-L 142/Novi Sad
Period važenja 7. mart 2008. — 7. mart 2016.
Datum brisanja dozvole 7. februar 2012.
Back to top