Navigacija

TV Hypo

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) TV Hypo
Naziv pružaoca medijske usluge BRAZDA GROUP d.o.o. Novi Sad
Broj dozvole 141/2008
Datum 7. mart 2008.
Matični broj 20176393
Sedište i adresa pravnog lica Tekelijina 72, Novi Sad
Ovlašćeno lice za zastupanje Živan Jojić
Glavni i odgovorni urednik Gordana Inđić
Vlasnička struktura PMU 1.Stojan Jojić-0,06% 2.Živan Jojić-99,94
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-L 145/Sremski Karlovci
Period važenja 7. mart 2008. — 7. mart 2016.
Datum brisanja dozvole 30. april 2009.
Back to top