Navigacija

TV M

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) TV M
Naziv pružaoca medijske usluge RTV M d.o.o. Sremska Mitrovica
Broj dozvole 142/2008
Datum 7. mart 2008.
Matični broj 08185735
Sedište i adresa pravnog lica Trg Ćire Milekića 5/1, Sremska Mitrovica
Ovlašćeno lice za zastupanje Jovica Toroman
Glavni i odgovorni urednik Sofija Belotić
Vlasnička struktura PMU 1.Mali akcionari-15% 2.Privatizacioni registar-15% 3.Jovica Toroman-70%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-L 146/Sremska Mitrovica
Period važenja 7. mart 2008. — 7. mart 2016.
Datum brisanja dozvole 6. novembar 2009.
Back to top