Navigacija

TV Kragujevac

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) TV Kragujevac
Naziv pružaoca medijske usluge Javno preduzeće RADIO TELEVIZIJA KRAGUJEVAC, Kragujevac
Broj dozvole 154/2008
Datum 16. jun 2008.
Matični broj 06875793
Sedište i adresa pravnog lica Branka Radičevića 9, Kragujevac
Ovlašćeno lice za zastupanje Boris Jovanović
Glavni i odgovorni urednik Ljubiša Obradović
Vlasnička struktura PMU 1.Skupština opštine Kragujevac-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-L 78/Kragujevac
Period važenja 16. jun 2008. — 16. jun 2016.
Datum brisanja dozvole 22. jul 2009.
Back to top