Navigacija

TV IN

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) TV IN
Naziv pružaoca medijske usluge RADIO TELEVIZIJA 34 M d.o.o. Kragujevac
Broj dozvole 155/2008
Datum 16. jun 2008.
Matični broj 17026224
Sedište i adresa pravnog lica Ivana Cankara 2, Kragujevac
Ovlašćeno lice za zastupanje Milija Milosavljević
Glavni i odgovorni urednik Milija Milosavljević
Vlasnička struktura PMU 1.Milija Milosavljević-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-L 79/Kragujevac
Period važenja 16. jun 2008. — 16. jun 2016.
Datum brisanja dozvole 1. maj 2012.
Back to top