Navigacija

TV Logos

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) TV Logos
Naziv pružaoca medijske usluge TELEVIZIJA PRAVOSLAVNE EPARHIJE ŽIČKE LOGOS, Trstenik
Broj dozvole 158/2008-1
Datum 4. mart 2009.
Matični broj 17530437
Sedište i adresa pravnog lica dr.Milunovića 55, Trstenik
Ovlašćeno lice za zastupanje Miroljub Radosavljević
Glavni i odgovorni urednik Dragana Rajović
Vlasnička struktura PMU 1.Srpska pravoslavna crkva-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Specijalizovane medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-L 94/Trstenik
Period važenja 16. jun 2008. — 16. jun 2016.
Datum brisanja dozvole 24. jul 2012.
Back to top