Navigacija

TV Spektar

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) TV Spektar
Naziv pružaoca medijske usluge SPEKTAR eksport-import i marketing d.o.o. Sombor
Broj dozvole 168/2008-4
Datum 1. avgust 2014.
Matični broj 08200696
Sedište i adresa pravnog lica Pariska 1, Sombor
Ovlašćeno lice za zastupanje Jelena Barac
Glavni i odgovorni urednik Jelena Barac
Vlasnička struktura PMU 1.Bogdan Maglich-51% 2.Maglich Family Holding Ltd, Sad-45,4439% 3.Zdenko Bakić-1,778% 4.Zorica Bakić-1,778%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-L 144/Sombor
Period važenja 16. jun 2008. — 16. jun 2016.
Datum brisanja dozvole 14. jul 2015.
Back to top