Navigacija

Radio Babušnica

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Babušnica
Naziv pružaoca medijske usluge DOM KULTURE BABUŠNICA, Babušnica
Broj dozvole 170/2008-1
Datum 11. decembar 2014.
Matični broj 07106432
Sedište i adresa pravnog lica Saše Ivkovića 1, Babušnica
Ovlašćeno lice za zastupanje Valentina Nikolić Radivojev
Glavni i odgovorni urednik Valentino Manić
Vlasnička struktura PMU 1.Skupština opštine Babušnica-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 3/Babušnica
Period važenja 18. avgust 2008. — 18. avgust 2016.
Datum brisanja dozvole 27. februar 2016.
Back to top