Navigacija

Radio Idealle Team

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Idealle Team
Naziv pružaoca medijske usluge IDEALLE TEAM d.o.o. Lebane
Broj dozvole 178/2008
Datum 18. avgust 2008.
Matični broj 20286458
Sedište i adresa pravnog lica Cara Dušana 81, Lebane
Ovlašćeno lice za zastupanje Srđan Živković
Glavni i odgovorni urednik Srđan Živković
Vlasnička struktura PMU 1.Slobodan Živković-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 21/Lebane
Period važenja 18. avgust 2008. — 18. avgust 2016.
Datum brisanja dozvole 15. mart 2012.
Back to top