Navigacija

Radio Tanuki

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Tanuki
Naziv pružaoca medijske usluge Preduzeće TANUKI d.o.o. Pirot
Broj dozvole 183/2008-2
Datum 3. avgust 2010.
Matični broj 07844298
Sedište i adresa pravnog lica Svetozara Miletića 47, Pirot
Ovlašćeno lice za zastupanje Dragana Lilić
Glavni i odgovorni urednik Goran Lilić
Vlasnička struktura PMU 1.Goran Lilić-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 37/Pirot
Period važenja 18. avgust 2008. — 18. avgust 2016.
Datum brisanja dozvole 27. april 2013.
Back to top