Navigacija

Radio Mozaik

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Mozaik
Naziv pružaoca medijske usluge Proizvodno trgovinsko preduzeće GORLAT d.o.o. Novi Pazar
Broj dozvole 195/2008-2
Datum 28. decembar 2009.
Matični broj 06999921
Sedište i adresa pravnog lica Kosančićeva 37, Novi Pazar
Ovlašćeno lice za zastupanje Goran Maksimović
Glavni i odgovorni urednik Goran Maksimović
Vlasnička struktura PMU 1.Goran Maksimović-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 58/Novi Pazar
Period važenja 18. avgust 2008. — 18. avgust 2016.
Datum brisanja dozvole 10. avgust 2012.
Back to top