Navigacija

Bošnjački Radio

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Bošnjački Radio
Naziv pružaoca medijske usluge CENTAR ZA BOŠNJAČKE STUDIJE CBS, Tutin
Broj dozvole 202/2008
Datum 18. avgust 2008.
Matični broj 17109049
Sedište i adresa pravnog lica 23.NOVEMBRA 29, TUTIN
Ovlašćeno lice za zastupanje Esad Džudžević
Glavni i odgovorni urednik Nedžad Smailagić
Vlasnička struktura PMU 1.Preporod, Sjenica-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 66/Tutin
Period važenja 18. avgust 2008. — 18. avgust 2016.
Datum brisanja dozvole 22. maj 2015.
Back to top