Navigacija

Radio Kučevo

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Kučevo
Naziv pružaoca medijske usluge Preduzeće za proizvodnju, trgovinu i usluge RUF d.o.o. Petrovac na Mlavi
Broj dozvole 207/2008-1
Datum 2. jul 2014.
Matični broj 07682557
Sedište i adresa pravnog lica Srpskih vladara 528, Petrovac na Mlavi
Ovlašćeno lice za zastupanje Dragi Ruf
Glavni i odgovorni urednik Dragi Ruf
Vlasnička struktura PMU 1.Dragi Ruf-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 78/Kučevo
Period važenja 18. avgust 2008. — 18. avgust 2016.
Datum brisanja dozvole 7. april 2016.
Back to top