Navigacija

Radio M plus

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio M plus
Naziv pružaoca medijske usluge RTV M PLUS društvo sa ograničenom odgovornošću, Mladenovac
Broj dozvole 214/2008
Datum 18. avgust 2008.
Matični broj 17195557
Sedište i adresa pravnog lica Kralja Petra I 241/1, Mladenovac
Ovlašćeno lice za zastupanje Radoslav Viktorović
Glavni i odgovorni urednik Radoslav Viktorović
Vlasnička struktura PMU 1.Radoslav Viktorović-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 94/Mladenovac
Period važenja 18. avgust 2008. — 18. avgust 2016.
Datum brisanja dozvole 23. maj 2012.
Back to top