Navigacija

Radio Petica

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Petica
Naziv pružaoca medijske usluge Društvo sa ograničenom odgovornošću RTV 5, Niš
Broj dozvole 280/2008-2
Datum 17. septembar 2010.
Matični broj 06987087
Sedište i adresa pravnog lica TPC Kalča lam.A III sprat, potkovlje, Niš
Ovlašćeno lice za zastupanje Vladimir Gogić
Glavni i odgovorni urednik Slađana Ostojić
Vlasnička struktura PMU 1.Delta Matic doo, Niš-11,28% 2.Jugoslav Jović-26,60% 3.Dragan Čorbić-15,98% 4.Danilo Lukić-46,14
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 33/Niš
Period važenja 1. decembar 2008. — 1. decembar 2016.
Datum brisanja dozvole 30. jun 2012.
Back to top