Navigacija

Radio Fast

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Fast
Naziv pružaoca medijske usluge FAST RADIO d.o.o. Niš
Broj dozvole 282/2008
Datum 1. decembar 2008.
Matični broj 20281588
Sedište i adresa pravnog lica Prijezdina 4, Niš
Ovlašćeno lice za zastupanje Dragan Mitrović
Glavni i odgovorni urednik Vlada Mijajlović
Vlasnička struktura PMU 1.Slobodan Stojčić-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 35/Niš
Period važenja 1. decembar 2008. — 1. decembar 2016.
Datum brisanja dozvole 26. novembar 2009.
Back to top