Navigacija

Radio Iskon

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Iskon
Naziv pružaoca medijske usluge Srpska pravoslavna crkva eparhija vranjska, Vranje
Broj dozvole 287/2008-2
Datum 16. maj 2012.
Matični broj 17811193
Sedište i adresa pravnog lica Ivana Milutinovića 26, Vranje
Ovlašćeno lice za zastupanje Dragan Radić
Glavni i odgovorni urednik Dragan Radić
Vlasnička struktura PMU 1.Srpska pravoslavna crkva-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Specijalizovane medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 52/Vranje
Period važenja 1. decembar 2008. — 1. decembar 2016.
Datum brisanja dozvole 17. septembar 2015.
Back to top