Navigacija

Radio Ćićevac

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Ćićevac
Naziv pružaoca medijske usluge Javno preduzeće RADIO ĆIĆEVAC, Ćićevac
Broj dozvole 312/2008
Datum 1. decembar 2008.
Matični broj 20229608
Sedište i adresa pravnog lica Karađorđeva 108, Ćićevac
Ovlašćeno lice za zastupanje Vesna Radosavljević
Glavni i odgovorni urednik Vesna Radosavljević
Vlasnička struktura PMU 1.Skupština opštine Ćićevac-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 107/Ćićevac
Period važenja 1. decembar 2008. — 1. decembar 2016.
Datum brisanja dozvole 30. oktobar 2015.
Back to top