Navigacija

Radio Kragujevac

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Kragujevac
Naziv pružaoca medijske usluge Javno preduzeće RADIO TELEVIZIJA KRAGUJEVAC, Kragujevac
Broj dozvole 319/2008
Datum 1. decembar 2008.
Matični broj 06875793
Sedište i adresa pravnog lica Branka Radičevića 9, Kragujevac
Ovlašćeno lice za zastupanje Jovanka Marović
Glavni i odgovorni urednik Branko Vučković
Vlasnička struktura PMU 1.Skupština opštine Kragujevac-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 124/Kragujevac
Period važenja 1. decembar 2008. — 1. decembar 2016.
Datum brisanja dozvole 6. novembar 2009.
Back to top