Navigacija

Radio Lastavica

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Lastavica
Naziv pružaoca medijske usluge Privredno društvo za usluge i promet eksport-import LASTAVICA d.o.o. Kruševac
Broj dozvole 325/2008-1
Datum 23. septembar 2011.
Matični broj 06073611
Sedište i adresa pravnog lica Ive Andrića bb, Kruševac
Ovlašćeno lice za zastupanje Saša Remović
Glavni i odgovorni urednik Saša Remović
Vlasnička struktura PMU 1.Nenad Anđelković-50% 2.Saša Remović-50%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 134/Kruševac
Period važenja 1. decembar 2008. — 1. decembar 2016.
Datum brisanja dozvole 10. jul 2012.
Back to top