Navigacija

Radio Požarevac

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Požarevac
Naziv pružaoca medijske usluge Javno preduzeće RADIO POŽAREVAC, Požarevac
Broj dozvole 330/2008
Datum 1. decembar 2008.
Matični broj 20153113
Sedište i adresa pravnog lica Takovska 5, Požarevac
Ovlašćeno lice za zastupanje Dragan Živanović
Glavni i odgovorni urednik Dragan Živanović
Vlasnička struktura PMU 1.Skupština opštine Požarevac-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 142/Požarevac
Period važenja 1. decembar 2008. — 1. decembar 2016.
Datum brisanja dozvole 15. mart 2016.
Back to top