Navigacija

Radio 013

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio 013
Naziv pružaoca medijske usluge Društvo sa ograničenom odgovornošću za telekomunikacije TOP FM TEAM 013, Plandište
Broj dozvole 371/2008
Datum 2. decembar 2008.
Matični broj 20289643
Sedište i adresa pravnog lica Hajduk Veljka 5a/8, Plandište
Ovlašćeno lice za zastupanje Gordana Miladinović
Glavni i odgovorni urednik Gordana Miladinović
Vlasnička struktura PMU 1.Gordana Miladinović-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 228/Plandište
Period važenja 1. decembar 2008. — 1. decembar 2016.
Datum brisanja dozvole 5. decembar 2012.
Back to top