Navigacija

Radio Jesenjin

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Jesenjin
Naziv pružaoca medijske usluge FIJENS d.o.o. Novi Sad
Broj dozvole 390/2008
Datum 1. decembar 2008.
Matični broj 08747580
Sedište i adresa pravnog lica Ticanova 2, Novi Sad
Ovlašćeno lice za zastupanje Zoran Ćirić
Glavni i odgovorni urednik Saša Marković
Vlasnička struktura PMU 1.Zoran Ćirić-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 256/Novi Sad
Period važenja 1. decembar 2008. — 1. decembar 2016.
Datum brisanja dozvole 7. novembar 2014.
Back to top