Navigacija

Radio Sky

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Sky
Naziv pružaoca medijske usluge Preduzeće za usluge i trgovinu SOKO GROUP d.o.o. Beograd
Broj dozvole 398/2008-1
Datum 29. decembar 2009.
Matični broj 17140191
Sedište i adresa pravnog lica Bulevar Mihajla Pupina 10d/Iv, Beograd
Ovlašćeno lice za zastupanje Zoran Livaja
Glavni i odgovorni urednik Dejan Ljubojević
Vlasnička struktura PMU 1.Zoran Livaja-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 268/Stara Pazova
Period važenja 1. decembar 2008. — 1. decembar 2016.
Datum brisanja dozvole 22. april 2015.
Back to top